Wolne powierzchnie halowe

W chwili obecnej wszystkie powierzchnie wynajęte.