Wolne powierzchnie biurowe

W chwili obecnej wszystkie powierzchnie wynajęte.